Tutvustus

Theatrum

SA Theatrum otsib produtsenti, kelle ülesannete hulka kuulub:

• uuslavastuste ettevalmistamine ning mängukavas olevate etenduste, Theatrumi ettevõtmisel toimuvate kontsertide ja näituste korraldamine koostöös lavastajate, muusikute ja kunstnikega nii teatri kodusaalis kui väljaspool seda;
eelarvete koostamine, rahaliste vahendite leidmine, sh fondidele, asutustele ja ettevõtetele taotluste ja aruannete esitamine;
kokkulepete sõlmimine ja aruandlus autoriõiguste osas;
teavitustegevuse juhtimine ja reklaammaterjalide koostamise koordineerimine;

Kandidaadilt eeldame empaatiavõimet ja head suhtlusoskust.

 

Kasuks tuleb:

• seos kultuuri- või teatrivaldkonnaga;
• Theatrumi senise tegevuse ja lavastustega kursisolek;
• varasem reklaamikogemus;
• probleemide kiire lahendamisvõime;
• võõrkeelteoskus;

Pakume huvitavat töökeskkonda. Palk kokkuleppel.

Sooviavaldus saata hiljemalt 25. septembriks aadressile theatrum@theatrum.ee koos CV ja motivatsioonikirjaga, miks soovite kandideerida.

 

Theatrum asutati 8. detsembril 1994. aastal Eesti Humanitaarinstituudi teatriõppetooli üliõpilaste ja õppejõudude (Lembit Peterson, Juhan Viiding) ning Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriprogrammis osalejate poolt. Tänaseks oma tegevuse lõpetanud mittetulundusühingu Stuudio THEATRUM sisulist tegevust jätkab Sihtasutus Theatrum, mis asutati 8. septembril 2005. a.

Peamisteks ülesanneteks on:

• toetada ja jätkata selle sajandi olulisemate teatritegijate loomingulisi ja metodoloogilisi otsinguid rezhii- ja näitlejatehnika vallas, mis aitaksid leida klassikalise dramaturgia mängimiseks ja neis sisalduvate väärtuste edasiandmiseks tänasele vaatajale arusaadavaid vahendeid ja mängulisi kujundeid;

• süveneda dramaturgiliste ja teiste tekstide kaudu erinevate ajastute vaimu-, mõtte- ja tundemaailma ning haridus- ja kultuuritegevuse kaudu hoida alles neis sisalduvaid vaimseid väärtusi;

• õppida tundma, loovalt edasiarendada õhtumaade varajase teatri traditsiooni, sidudes seda väärtusliku ja mõistetavaga kogu maailma teatritraditsioonis, otsides kultuuridevahelisi süvaseoseid (interkulturaalsus ühendavatest juurtest lähtudes);