Täname toetajaid

Täname toetajaid

Täname kõiki, kes Hooandjas toetasid lavastust „Karmeliitide dialoogid”

Margareth Kimm
Agnes Makk
Emma Pipi Penelope Visnap
Anneli Kirspuu
Ülle Kaasik
Valentina Veller
Monica-Linde Klemet
Sirja-Liisa Eelma
Maret Sildala
Oskar Helde
Hannes Korjus
Diana Schmidt
Marika Lunden
Triinu Keedus
Sven-Olav Paavel
Madli Rätsnik
Ruth Remmelgas
Kadri-Liis Olmaru Luha
Margit Säär
Evelin Tobre
Annika Kalda
Kaarel Roostar
Aigi Bremse
Raivo Stern
Mai Stern
Kätlin Kangur
Karin Arras
Laura Nõlvak
Toomas Trapido
Ruudi Leinus
Kateryna Botnar
Tiina Mölder
Kaili-Angela Konno
Piret Bossack
Tiit Pädam
Piret Pitk
Ave Tamra
Ave Põlenik-Schweiger
Ave Suurkütt
Maria Barbara Niitvägi
Mart Aas
Carine Jessica Kostla
Erik Salumäe
Hiie Oja
Ulvi Renser
Jaakko Hallas
Kadi Kurema
Kadri Kullerkupp
Kai Kiik
Karin Suss
Karolina Olszak
Kersti Kruus
Eva Koff
Maris Kilmi
Mati Lohu
Zoja Mellov
Mari-Liis Riibak
Sirje Ratso
Indrek Koff
Tiina Peterson
Kadri Tooming
Triinu Pikkmets
Anu Carlsson
Eero Kotli
Einar Hillep
Elina Laanes
Evelin Ilves
Evelyn Kulbas
Hanno Padar
Hele-Mai Poobus
Helena Tulve
Helen Poll
Ülle Arjus
Leena-Mari Õim
Jana Uusna
Katrin Kaurit
Katrin Raie
Khris-Marii Palksaar
Kristina Kõrver
Kristina Rajando
Külli Vaino
Leanika Tamm
Leena Torim
Liina Kersna
Liina Ligi
Liina Viks
Marrit Andrejeva
Marge Loik
Meelis Sütt
Merle Juhkami
Merle Erikson
Mirko Rajas
Ott Indermitte
Aleksander Pajuri
Tiina Palumaa
Pille-Riin Purje
Ruti Einpalu
Kalev Suik
Tiina Veismann
Toivo Tootsen
Tõnu Taremaa
Tõnis Maldre
Tiit Salumäe
Urmas Viilma
Vahur Kurvits
Ville Jehe
Ahti Aho
Aigi Heinonen
Anna Kristin Peterson-McCarthy
Eva Maran
Heiki Haljasorg
Maret Maripuu
Nele Langebraun
Riho Rajand
Iiri Hermaküla

Täname ka anonüümselt annetanud hooandjaid.