Külastusinfo Covid-19 ajal:

Külastusinfo Covid-19 ajal:

  • Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest kehtib Theatrumis alates 28. novembrist 50% publikuarvu piirang. Osa novembri ja detsembri etenduste pileteid vahetatakse ümber. Täpsem info administraatorilt +372 6446 889 või aadressil theatrum@theatrum.ee.
  • Kui Te olete ostnud pileti etendusele ja me ei ole Teiega kontakti võtnud ning alternatiivset kuupäeva kokku leppinud, tulge julgelt teatrisse.
  • Teater jätab endale õiguse muuta mängukava ja publikukohtade paigutust juhul, kui koroonaviirusega seotud reeglid riigis seda tingivad.
  • Haigestumise korral palume tungivalt kõiki piletiostnuid jääda koju. Teatril on õigus haigussümptomitega inimesi saali mitte lasta. Pileteid küll tagasi ei osteta, aga vahetame olemasoleva pileti vastavalt võimalustele hilisema etenduse vastu. Haigussümptomite korral palume hiljemalt etenduse päeval kella 13.00-ks kassaga ühendust võtta.
  • NB! Palume etendusteks aegsasti kohal olla! See on vajalik inimeste saabumise hajutamiseks, et hoida üksteisega turvalist distantsi. Kohvik Ait on avatud kogu argipäeva vältel, teatrisse pääs on avatud tund enne etenduse algust, saali uksed avatakse 15 minutit enne etendust.
  • Palume teatripublikul kanda maski! Kui mask on teatrisse tulles maha ununenud, siis saab selle publikuteenindajalt teatri sissepääsu juurest. Maski ei pea kasutama inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud ning alla 12-aastased lapsed.
  • Teeme kõik selleks, et meie töötajad ja vaatajad oleksid terved. Teatris on tagatud võimalused desinfitseerida ja pesta käsi, meie teenindajad kannavad visiire ja/või maske. Samuti puhastame ja tuulutame oma ruume tavapärasest tihedamalt. Siiski soovitame riskigruppi kuuluvatel isikutel vajadusel teatrikülastus edasi lükata kuni nakkusohu kadumiseni. Teatrimajja sisenedes palume teil käsi pesta või desinfitseerida.
  • Oleme tänulikud, kui etendusepaigas liikudes hoiate teiste teatrikülastajatega turvalist vahemaad.
  • Teatrikohviku Ait mugavamaks kontaktivabaks külastamiseks tehke vaheajatellimus ette aadressil ait@theatrum.ee.

Head ärajäänud etenduste piletiomanikud!

Kuningas sureb - märtsis ja aprillis ära jäänud etenduste piletid ostetakse tagasi. Palume sellega seonduvalt võtta ühendust meeli@theatrum.ee. Esietendus saab tõenäoliselt toimuma oktoobris 2021.

Piirangute jätkumise tõttu peame kahjuks ära jätma maikuu esimesse poolde planeeritud etendused „See laps” ja „Tabamata ime”.

Loodame, et toimuma saavad järgmised asendusetendused:

Felicitas - 8., 9. või 10. veebruaril ära jäänud etenduse pileti saab vahetada 26., 27. või 29. mail toimuvale etendusele.

Poeg - 22., 23., 25., 29. või 30. jaanuaril ära jäänud etenduse pileti saab vahetada 20., 21. või 22. mail toimuvale etendusele.

Tabamata ime ja See laps - toimuma pidanud etenduste asendusetenduste toimumise aja kohta anname infot kohe, kui riiklike piirangutega seonduv on selgunud ning meie mängukava täpsustunud.

Oleme tänulikud, kui võtate pileti vahetamiseks ühendust meeli@theatrum.ee. Saalitäituvuse piirangu tõttu võib mõne etenduse kohtade arv täituda kiiremini kui teiste oma, kuid loodetavasti leiame igaühe jaoks sobiva lahenduse.

P.S. Alates 1. jaanuarist 2021 Theatrum enam 2020. aasta kevadel ära jäänud etenduste pileteid ümber ei vaheta ega kompenseeri.